Vilkår

Cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) i deler av våre tjenester. Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal fungere best mulig. Funksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som "innstillinger", "sikkerhet" e.l. Om du slår av informasjonskapselfunksjonen, kan du likevel bruke webfinance, men enkelte funksjoner vil kanskje ikke fungere optimalt. 

Fram- og tilbakeknapper
Fram- og tilbakeknappene i nettleseren sender deg fram og tilbake i nettadressehistorikken som lagres i nettleseren. I de aller fleste tilfeller er det mulig og bruke disse knappene til å navigere mellom besøkte sider. 

Finanshjelp24.no markedsfører Centum Finans AS sine tjenester, som er finansagent.
Søknaden som sendes inn på finanshjelp24.no vil behandles av Centum Finans AS

Registrering av epost og mobil-nummer på vår forside - Hva forplikter du deg til som bruker?
Ved å registrere epost og mobil-nummer samt klikke på knappen "sjekk mine muligheter", samtykker du til at vi kan ta kontakt via sms, email og telefon for å gi deg informasjon lånemuligheter.
Dette via LeadsNordic AS eller våre finansielle samarbiedspartnere.
Ønsker du å avregistrere deg i vår database, kan dette gjøres når som helst.
 
§ 1 Innhenting og behandling av personopplysninger
For å benytte seg av Webfinance.net og tilsvarende tjenester på andre nettsted drevet av Leadspartner AS og Leads Nordic AS må man registrerer seg som bruker. Registreringen krever at du inngir personopplysninger.  Opplysningene blir lagret i vår kundedatabase, og brukes av Leadspartner AS og Leads Nordic AS,  og våre partnere  til å vurdere lånesøknader, utarbeide tilbud og til avtaleinngåelse. Opplysningene du registrerer hos oss vil derfor kunne bli videresend til våre partnere. Ved å benytte våre tjenester samtykkes det i at informasjon som er inngitt kan brukes og videresendes som beskrevet over. 
Ved å registrere seg som bruker på Webfinance.net, eller andre nettsted drevet av Leadspartner AS og Leads Nordic AS, aksepteres det videre at oppgitte personopplysninger kan brukes til markeds-og kundeanalyse, i markedsføringsøyemed samt til utvikling av Leadspartner AS og Leads Nordic AS, sine tjenester.

Leadspartner AS og Leads Nordic AS ber på noen av våre nettsider om å få oppgitt brukerens personnummer. I de tilfellene hvor man ber om personnummer  er dette for å kunne gjennomføre tilfredsstillende identitetssjekk.
Relevant personlig informasjon om tidligere låneavtaler / kreditter fra långiver kan samles og registreres i  Leadspartner AS og Leads Nordic AS  sin database.
Samarbeidspartnere til Leadspartner AS og Leads Nordic AS har adgang til å innhente opplysninger om privatøkonomiske forhold, sosiale forhold og enhver annen opplysning som kan ha betydning for en vurdering av om kreditt ønskes ytet av ulike potensielle långivere.
Leadspartner AS og Leads Nordic AS tar ingen kredittavgjørelse selv, men formidler kun opplysninger videre til forretningspartnere, slik at disse på grunnlag av mottatte opplysninger kan vurdere lånesøknaden.

Personlig informasjon videreformidlet av Leadspartner AS og Leads Nordic AS kan registreres i databasen til Leadspartner AS og Leads Nordic AS sine samarbeidspartnere og brukes til administrasjon og gjennomgang av lånesøknader.

Leadspartner AS og Leads Nordic AS vil behandle dine personopplysninger konfidensielt, og behandling av personopplysninger skjer alltid i overensstemmelse med kravene i Personopplysningsloven. Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger som blir oppbevart og eventuelt få rettet eller slettet feilaktige opplysninger.
Leadspartner AS og Leads Nordic AS vil lagre personlige data, i overensstemmelse med kravene i Personopplysningsloven, og kan i fremtiden kontakte deg med informasjon om nye tjenester eller tilbud.


Ved registering som bruker på et av våre nettsted og innsending av lånesøknad om lån uten sikkerhet, samtykker du i at dine personlige opplysninger blir behandlet som beskrevet i disse vilkårene.

§ 2 Ansvarsbegrensninger
Leadspartner AS og Leads Nordic AS er bare ansvarlig for direkte økonomisk tap eller skade som har skjedd ved forsett eller grov uaktsomhet fra selskapets ledelse. Noe ansvar for indirekte tap eller fravær av fremtidige lånemuligheter gjelder ikke.
Ansvaret gjelder uansett ikke for skader som skyldes force majeure lignende forhold som krig, streik, blokader, boikott, lockout eller andre lignende omstendigheter.
Leadspartner AS og Leads Nordic AS er ikke ansvarlig i noen omstendigheter for følgeskader.
 
§ 3 Ansvar for vurdering av egen økonomi
Før du inngår en låneavtale, er det viktig at du vurderer din økonomiske situasjon nøye, og har oversikt over alle dine inntekter og utgifter, for å forsikre deg om at din økonomi kan bære låneopptaket.  Du har selv et personlig ansvar for å gjøre en slik grundig vurdering av egen låneevne.
 
§ 4 Uavhengighet
Vi gjør oppmerksom på at Leadspartner AS og Leads Nordic AS , mottar provisjon fra våre partnere på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet via våre nettsider